søndag 19. august 2018 12. søndag efter Trinitatis Bibeltekst
10:00 - 11:00 Højmesse i Skads Kirke ved Finn Ryneld
 
 
søndag 26. august 2018 13. søndag efter Trinitatis Bibeltekst
10:00 - 11:00 Højmesse i Skads Kirke ved Finn Ryneld
 
 
søndag 2. september 2018 14. søndag efter Trinitatis Bibeltekst
10:00 - 11:00 Højmesse i Skads Kirke ved Sarah Asp
 
 
søndag 9. september 2018 15. søndag efter Trinitatis Bibeltekst
10:00 - 11:00 Høstgudstjeneste i Skads Kirke ved Finn Ryneld
 

Høstgudstjeneste