søndag 21. oktober 2018 21. søndag efter Trinitatis Bibeltekst
10:00 - 11:00 Højmesse i Skads Kirke ved Finn Ryneld
 
 
søndag 28. oktober 2018 22. søndag efter Trinitatis Bibeltekst
10:00 - 11:00 Højmesse i Skads Kirke ved Poul Erik Kammersgaard
 
 
søndag 4. november 2018 Alle helgens dag Bibeltekst
10:00 - 11:00 Alle helgens gudstjeneste i Skads Kirke ved Finn Ryneld
 
 
søndag 11. november 2018 24. søndag efter Trinitatis, Bibeltekst
10:00 - 11:00 Højmesse i Skads Kirke ved Finn Ryneld